• gallery_buildings_one
  • gallery_buildings_two
  • gallery_buildings_three
  • gallery_buildings_four
  • gallery_buildings_five
  • gallery_buildings_six

Vítejte na stránkách společnosti POCHL s.r.o.

Naše společnost POCHL s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti přípravy,
kontroly a dozorování staveb.

Nabízíme Vám :
- Analýzu a technickou rozvahu stávajícího stavu objektu
- Vypracování projektové dokumentace novostavby nebo zlepšení stávajícího stavu
- Kontrolu a doporučení k již vypracované projektové dokumentaci
- Přípravu a podání žádosti o dotaci z programů NZÚ a IROP
- Zpracování rozpočtů a kontrolu již zpracovaných rozpočtů
- Právní poradenství, revize smluv se zhotoviteli
- Stavební dozor
- Výkon koordinátora BOZP

Zajišťujeme :
- Ekonomickou rozvahu staveb
- Financování staveb
- Projektovou dokumentaci, průkaz energetické náročnosti budov
- Vyjádření dotčených orgánů ke stavebnímu povolení, stavební povolení
- Doklady a vyjádření ke kolaudaci staveb